Η δημιουργία και διατήρηση της συμμετοχής του κοινού στα κοινωνικά μέσα είναι κρίσιμη για την επιτυχία. Η On Socials υλοποιεί στρατηγικές για την αύξηση των likes, σχολίων και κοινοποιήσεων, καθώς και για την απάντηση στις αλληλεπιδράσεις του κοινού με έναν έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο.