Τα κοινωνικά μέσα είναι δυναμικά, με τάσεις και αλγόριθμους που αλλάζουν συχνά. Η On Socials παρακολουθεί συνεχώς τις τελευταίες τάσεις και ενημερώσεις, διασφαλίζοντας ότι οι στρατηγικές των πελατών παραμένουν σχετικές και αποτελεσματικές.