Η επιλογή των κατάλληλων κοινωνικών μέσων για συγκεκριμένα κοινά και επιχειρηματικούς στόχους είναι ουσιώδης. Η εταιρεία μας μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να εντοπίσουν τις πλατφόρμες όπου το κοινό τους είναι πιο ενεργό και να αναπτύξουν στρατηγικές προσαρμοσμένες σε κάθε πλατφόρμα.