Η On Socials παρακολουθεί τις online συζητήσεις σχετικά με την επιχείρησή σας και υλοποιεί στρατηγικές για την αντιμετώπιση των αρνητικών σχολίων ή τη διαχείριση κρίσεων αποτελεσματικά. Επίσης βοηθά να τονιστούν τα θετικά στοιχεία για την ενίσχυση της φήμης σας.