Η κατανόηση της απόδοσης στα κοινωνικά δίκτυα είναι κρίσιμη για τη βελτιστοποίηση των στρατηγικών. Η On Socials χρησιμοποιεί εργαλεία ανάλυσης για να παρακολουθεί βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) και παρέχει τακτικές αναφορές στους πελάτες, επιτρέποντάς τους να λαμβάνουν ενημερωμένες αποφάσεις.