Η κατανόηση του τι κάνουν οι ανταγωνιστές στα κοινωνικά μέσα μπορεί να παρέχει πολύτιμες πληροφορίες. Η On Socials πραγματοποιεί ανάλυση ανταγωνισμού για την εντοπισμό δυνατοτήτων, αναγνωρίζοντας δυνατά και αδύναμα σημεία, ευκαιρίες και απειλές.